+420 777 300 012 info@wertheim.cz

Zavádí se tzv. Generální pardon podnikům zasaženým vládními opatřeními, kdy s účinností od 15. 10. 2020 jsou prominuty veškeré sankce za opožděné platby DPH, záloh na daň z příjmů a záloh na silniční daň až do konce roku 2020. Technicky bude realizováno tak, že zasažený podnik pošle e-mail správci daně s oznámením, že se něj vztahuje generální pardon.

Antivirus A+ bude krýt 100% náhrad za překážky v práci zaměstnanců zasažených podniků (existence výdejních okének uzavřených restaurací není na překážku).

Kompenzace Nájemného za 1,5 měsíce (podle měsíců červenec, srpen a září) pro podnikatele zasažené vládními opatřeními.

Zaměstnanci v karanténě – uhradí se 80% toho co platí zaměstnavatel (60%) – do konce roku.

Pro všechny podniky i nadále platí osvobození od správního poplatku za individuální podání žádost o prominutí pokuty za opožděné podání či úroků z prodlení, o posečkání s placením nebo o zaplacení daně ve splátkách, zpětné uplatnění ztráty (i v aktuálním roce na základě odhadu výše ztráty).

Na pátek se připravuje oznámení o kompenzačním bonusu pro zasažené podniky bez zaměstnanců (malá s.r.o.) 500 Kč / den, pokud příjmy z omezené činnosti jsou u podniku převažující.

Zvažuje se prodloužit zastavení EET.

Obnovení opatření typu Antivirus C – plošné prominutí placení pojistného na sociální pojištění za zaměstnavatele – se neplánuje.