+420 777 300 012 info@wertheim.cz

Podnikové a majetkové poradenství

Podnikové a majetkové poradenství

 

Složitost a dynamičnost podnikatelského prostředí vystavuje podnik tlaku konkurence. Vedoucí pracovníci či majitelé firem se snaží řídit podniky v této situaci za využití různých metod. O úspěchu rozhoduje mj. i intenzita, s jakou jsou do podniků zaváděny zdokonalené přístupy a metody analýz, plánování a kontroly nebo informační systémy.

 

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

 • nastavení strategie řízení a rozvoje LZ v souladu se strategií společnosti
 • zefektivnění klíčových procesů řízení lidských zdrojů (nábor a výběr, adaptace, odměňování a řízení výkonnosti, rozvoj a vzdělávání, kariérové plánování, rozvoj organizace)

ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Audit systému odměňování

 • analýza řídících dokumentů ve vztahu k platné legislativě
 • analýza současné mzdové praxe se zaměřením na vnitřní spravedlnost a externí konkurenceschopnost
 • analýza efektivnosti využití mzdových složek a jejich provázání na výkonnost jednotlivců i společnosti
 • analýza systémů zaměstnaneckých výhod a benefitů s ohledem na daňovou efektivitu a motivaci zaměstnanců

Návrh strategie odměňování

 • stanovení optimální mzdové úrovně vůči trhu práce
 • stanovení klíčových principů odměňování v souladu se strategií a cíli společnosti a podporovanou firemní kulturou.

Návrh systémů odměňování a řízení výkonnosti

 • stanovení proporcí mezi základní a variabilní složku mzdy a kritérií pro jejich vyplácení
 • návrh mzdových složek (základní mzda, variabilní mzda, příplatky, zaměstnanecké výhody a manažerské benefity) pro jednotlivé druhy pracovních pozic
 • návrh systém mzdových stupňů, jejich rozpětí, výše a pozice vůči trhu práce a stanovení pravidel pro zařazení zaměstnanců do mzdových stupňů
 • návrh a implementace systémů hodnocení zaměstnanců a řízení výkonnosti a provázání se systémem odměňování
 • definice klíčových indikátorů výkonnosti na úrovni společnosti, útvarů i jednotlivých pracovních pozic

NÁBOR A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ

 • zajištění procesu náborů a výběru zaměstnanců podle aktuálních potřeb zadavatele
 • analýza kvalifikačních požadavků na pracovní pozici
 • definice a aplikace optimálních metod výběru (profesní diagnostika, řízený rozhovor, assessment centrum) pro konkrétní pracovní pozice
 • příprava a zajištění assessment center (AC) umožňujících kandidátům prokázat schopnosti a dovednosti v relevantních situacích
 • hodnocení kandidátů kvalifikovaným týmem odborníků, který je přítomen v průběhu celého programu AC

ROZVOJ ORGANIZACE, FINANČNÍ CONTROLLING

 • optimalizace organizační struktury společnosti, downsizing
 • analýza pracovních funkcí a organizačních jednotek se zaměřením na stanovené odpovědnosti, klíčové výstupy a indikátory výkonnosti
 • definice kompetencí a popis jejich úrovní pro jednotlivé pracovní pozice
 • zpracování finančního plánu
 • zpracování finanční analýzy včetně statistických závěrů s cílem lokalizovat nedostatky ve financování
 • provedení finanční kontroly

DODÁVKY A IMPLEMENTACI EKONOMICKÉHO SW  

ABRA Flexi online je kompletní ekonomický systém včetně účetnictví, fakturace, skladů, výroby i mezd.
Ke svým datům můžete přistupovat odkudkoliv z počítače či notebooku, z tabletu i z mobilu, díky API propojit prakticky s jakoukoliv externí aplikací

MAJETKOVÉ PORADENSTVÍ

Majetkové poradenství se zaměřuje na Vaše současné potřeby a zároveň případné budoucí. Výstupem je pak finanční plán, který je návodem na to, co konkrétně dělat, aby si člověk splnil své potřeby, pokud možno zároveň a nebo věděl, v jakém sledu dává smysl si je plnit.

RENTA NA STÁŘÍ

 • vydefinování kolik peněz budete potřebovat našetřit tak, abyste mohli prožít důstojné stáří. Být finančně svobodný a nezávislý na státu nebo ostatních
 • výběr nástrojů, do kterých si budete peníze odkládat tak, abyste měl ve vámi daný čas možnost jich využití

OCHRANA PENĚZ PŘED INFLACÍ

 • určení možného účelu volných peněz v budoucnosti
 • vybrání vhodného nástroje, kterým budete čelit inflaci, aby vám peníze neznehodnocovala

OCHRANA PŘÍJMU

 • propočítání co by konkrétně znamenalo, kdybyste vypadl z pracovního procesu ať už na kratší nebo delší čas
 • zjištění jak moc by vás nebo ostatní tato neblahá situace zasáhla
 • vybrání vhodných nástrojů a jejich nastavení tak, aby nebyl člověk nebo jeho blízcí propadem příjmů zasaženi

START DO ŽIVOTA PRO DĚTI

 • každý začátek je složitý a často dává lidem smysl pomoci do začátku svým dětem při vyletění z hnízda
 • někdo chce svým dětem pomoci zase kvalitním vzděláním, kdy počítá, že bude placené
 • ať chce člověk svým dětem pomoci různým způsobem, všechny lze zajistit financemi, proto rádi vybereme vhodné nástroje tak, aby člověk požadované pomoci dosáhl

VOZOVÝ PARK

 • zajištění nejvýhodnějšího pojištění vozu a dalších dopravních prostředků
 • zajištění vhodného dlouhodobého mechanismu na obměňování vozového parku

OCHRANA MAJETKU

 • ať už majetek vybudovaly předešlé generace nebo vy sám, nenabýval se pravděpodobně snadno, proto dává smysl ho chránit
 • zajištění vykrytí všech rizik, která váš majetek ohrožují a která vám vykrýt dávají smysl

 OCHRANA FIRMY

 • také firma disponuje majetkem, který dává smysl chránit před riziky, která by mohla ohrozit celý chod firmy
 • tato řešení jsme schopni navrhnout, najít na trhu to nejvýhodnější a zajistit.

WERTHEIM, spol. s r.o.
Společnost pro daňové a účetní poradenství
Švihovská 264/1
142 00 Praha 4
ČESKÁ REPUBLIKA
Mobil: +420 777 300 012
E-mail: info@wertheim.cz
Web: www.wertheim.cz

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ