+420 777 300 012 info@wertheim.cz

Podnikové poradenství

Podnikové poradenství

 

Složitost a dynamičnost podnikatelského prostředí vystavuje podnik tlaku konkurence. Vedoucí pracovníci se snaží řídit podniky v této situaci za využití různých metod. O úspěchu rozhoduje mj. i intenzita, s jakou jsou do podniků zaváděny zdokonalené přístupy a metody analýz, plánování a kontroly, informační systémy.

V oblasti řízení lidských zdrojů Vám pomůžeme v těchto oblastech:

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

 • nastavení strategie řízení a rozvoje LZ v souladu se strategií společnosti
 • zefektivnění klíčových procesů řízení lidských zdrojů (nábor a výběr, adaptace, odměňování a řízení výkonnosti, rozvoj a vzdělávání, kariérové plánování, rozvoj organizace)

ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Audit systému odměňování

 • analýza řídících dokumentů ve vztahu k platné legislativě
 • analýza současné mzdové praxe se zaměřením na vnitřní spravedlnost a externí konkurenceschopnost
 • analýza efektivnosti využití mzdových složek a jejich provázání na výkonnost jednotlivců i společnosti
 • analýza systémů zaměstnaneckých výhod a benefitů s ohledem na daňovou efektivitu a motivaci zaměstnanců

Návrh strategie odměňování

 • stanovení optimální mzdové úrovně vůči trhu práce
 • stanovení klíčových principů odměňování v souladu se strategií a cíli společnosti a podporovanou firemní kulturou.

Návrh systémů odměňování a řízení výkonnosti

 • stanovení proporcí mezi základní a variabilní složku mzdy a kritérií pro jejich vyplácení
 • návrh mzdových složek (základní mzda, variabilní mzda, příplatky, zaměstnanecké výhody a manažerské benefity) pro jednotlivé druhy pracovních pozic
 • návrh systém mzdových stupňů, jejich rozpětí, výše a pozice vůči trhu práce a stanovení pravidel pro zařazení zaměstnanců do mzdových stupňů
 • návrh a implementace systémů hodnocení zaměstnanců a řízení výkonnosti a provázání se systémem odměňování
 • definice klíčových indikátorů výkonnosti na úrovni společnosti, útvarů i jednotlivých pracovních pozic

NÁBOR A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ

 • zajištění procesu náborů a výběru zaměstnanců podle aktuálních potřeb zadavatele
 • analýza kvalifikačních požadavků na pracovní pozici
 • definice a aplikace optimálních metod výběru (profesní diagnostika, řízený rozhovor, assessment centrum) pro konkrétní pracovní pozice
 • příprava a zajištění assessment center (AC) umožňujících kandidátům prokázat schopnosti a dovednosti v relevantních situacích
 • hodnocení kandidátů kvalifikovaným týmem odborníků, který je přítomen v průběhu celého programu AC

ROZVOJ ORGANIZACE

 • optimalizace organizační struktury společnosti, downsizing
 • analýza pracovních funkcí a organizačních jednotek se zaměřením na stanovené odpovědnosti, klíčové výstupy a indikátory výkonnosti
 • definice kompetencí a popis jejich úrovní pro jednotlivé pracovní pozice

Pro zvýšení Vašeho obratu poskytneme: MARKETINGOVÉ PORADENSTVÍ

 • vypracování nebo posouzení a doplnění marketingového, PR a obchodního plánu
 • provedení marketingové analýzy a sestavení návrhu strategie pro podnik nebo značku

Pro udržení vysoké úrovně finančního řízení vašeho podniku nabízíme: FINANČNÍ CONTROLLING

 • zpracování finančního plánu a jeho optimalizaci za použití metody Monte Carlo
 • zpracování finanční analýzy včetně statistických závěrů s cílem lokalizovat nedostatky ve financování
 • finanční kontrolu

DODÁVKY A IMPLEMENTACI EKONOMICKÉHO SW  

ABRA FlexiBee online je kompletní ekonomický systém včetně účetnictví, fakturace, skladů, výroby i mezd
ke svým datům můžete přistupovat odkudkoliv z počítače či notebooku, z tabletu i z mobilu iPhone nebo Android.

WERTHEIM, spol. s r.o.
Společnost pro daňové a účetní poradenství
Švihovská 264/1
142 00 Praha 4
ČESKÁ REPUBLIKA
Mobil: +420 777 300 012
E-mail: info@wertheim.cz
Web: www.wertheim.cz

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ