Upozorňujeme vás na nově zavedené elektronické schránky na Slovensku.

Schránky mají sloužit k efektivnější a rychlejší komunikaci občanů a podnikatelů s orgány veřejné moci. Fyzickým osobám budou zřízeny dovršením 18. roku života, právnickým osobám nejpozději k datu účinnosti zákona.

 Pro přístup a disponování s elektronickou schránkou právnické osoby jsou oprávněni:

  • automaticky statutář nebo člen statutárního orgánu PO, které byla elektronická schránka zřízena,
  • osoba, kterou pověří statutární orgán nebo člen statutárního orgánu PO a to v rozsahu jím určeném.

Do schránky se lze přihlásit POUZE občanským průkazem SR s elektronickým čipem a osobním bezpečnostním kódem (BOK). Pokud jste jednatelem – z pohledu SR zahraniční osobou bez trvalého pobytu na území SR a nemáte tedy občanský průkaz SR, nezbývá než zplnomocnit oprávněnou osobu (občana SR s trvalým pobytem na území SR) k přístupu k elektronické schránce právnické osoby. 

Splnomocnenie – zasíláte v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem (v případě ověření v ČR vč. apostily) na adresu: Úrad vlády SR, P. O. BOX 11, Námestie slobody 1, 810 05 Bratislava 15.

Z naší praxe víme, že zdaleka ne všichni občané SR v současnosti mají občanské průkazy s elektronickým čipem. Jejich vystavení trvá 30 dní a vyjde na 4,5 EUR.

Máte nějakou nejasnost v aplikaci naznačených postupů?
Kontaktujte nás na info@wertheim.cz, telefonicky na 777300012, Skype: wertheim.cz nebo prostřednictvím Kontaktního formuláře.