+420 777 300 012 info@wertheim.cz

Mzdové agendy

Mzdové agendy

 

Pokud hledáte zkušené odborníky, na které přenesete administrativu spojenou se zpracováním mezd, nabízíme kvalitní a cenově dostupné:

MZDY V ČESKÉ REPUBLICE

 • zpracování mezd k výplatám
 • vedení evidence docházky zaměstnanců
 • vedení mzdových listů, ELDZ
 • vyhotovení výkazů soc. pojištění i zdravotního pojištění
 • vystavování potvrzení o zdanitelných příjmech, o výdělku pro účely zaměstnanců
 • výpočet zákonného pojištění organizace
 • evidování čerpání dovolené, náhrady
 • vedení osobní evidence zaměstnanců
 • vystavování potvrzení o délce zaměstnání
 • vedení evidence pracovní neschopnosti
 • roční zúčtování daně zaměstnancům
 • roční hlášení o vyúčtování daně
 • příkazy k úhradě odvodových povinností zaměstnavatele nebo provádění plateb z finančních prostředků klienta
 • digitalizace, archivace a skartace  mzdových i personálních dokladů.

MZDY NA SLOVENSKU

 • měsíční zpracování mezd k výplatám
 • přihlašování a odhlašování zaměstnanců na sociální zabezpečení a ke zdravotnímu pojištění
 • vedení personální i mzdové agendy zaměstnanců
 • roční zúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
 • vystavování potvrzení o zdanitelných příjmech a sražených zálohách
 • roční zúčtování zdravotního pojištění zaměstnanců, přebírání a odevzdávání potřebných dokladů na Slovensku
 • podklady pro úhradu soc., zdr. pojištění, daní a srážek ze mzdy
 • evidence čerpané dovolené a náhrad
 • osobní evidenci zaměstnanců
 • vystavování potvrzení o délce zaměstnání
 • vedení evidence pracovní neschopnosti
 • příkazy k úhradě odvodových povinností zaměstnavatele nebo provádění plateb z finančních prostředků klienta
 • digitalizace, archivace a skartace mzdových i personálních dokladů.

Pro Vaši představu: mzdovou a personální agendu v jednoduchých případech odměňování (pevné měsíční mzdy bez zaměstnaneckých benefitů apod.) zpracujeme v cenách od 220 Kč / měs. / 1 pracovní poměr. Složité mzdové agendy (zahrnující i průběžné daňové poradenství ve věcech zdanění různých forem odměňování či zaměstnaneckých benefitů, pracovně-právní poradenství) pak v cenách od 350 Kč / měs. / 1 pracovní poměr.

Uvedené příklady cen jsou konečné, tzn. neplatíte žádné další poplatky při nástupu / odchodu zaměstnance ani za roční zúčtování / vyúčtování daně jednotlivých zaměstnanců!

Nejste spokojeni s kvalitou práce Vaší mzdové účtárny?

Chcete eliminovat potenciální chyby ve zpracování mzdových a personálních agend?
Nedaří se Vám vždy včas a adekvátně reagovat na často se měnící legislativu v této oblasti?
Záleží Vám na tom, aby relevantní doklady byly včas a v plném rozsahu k dispozici?
Uvítali by jste zastoupení profesionálem při kontrolách plnění všech povinností zaměstnavatele prováděných správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami a finančním úřadem?

Pokud ano, využijte naši službu Dohled nad vedením mzdových a personálních agend.

Neváhejte se na nás obrátit pro nezávaznou nabídku

Mám zájem o:

Plátce DPH:

Obchoduji se zahraničím:

Přiznání k silniční dani (počet vozidel):

Přiznání k dani z nemovitosti:

Digitalizace dokladů:

Požaduji individuální formu reportingu (výstupní sestavy):

Souhlas se zpracováním osobních údajů

COVID – Nájemné

COVID – Nájemné

COVID - Nájemné - založení, vyplnění a podání žádosti.   Od 26. 6. 2020, po počáteční nefunkčnosti registrace do informačního systému Ministerstva průmyslu a obchodu mohou podnikatelé, kterým opatření vlády zavřela provozovny a pronajímatel...

DPH na ubytovací služby 10%

DPH na ubytovací služby 10%

V rámci "protikrizového daňového balíčku," který byl 12. 6. 2020 vrácen ze Senátu, se snižuje (Přílohou č. 2a zákona o DPH) sazba DPH na 10% u položky „55 Ubytovací služby“ s účinností následující den po vyhlášení novely zákona ve Sbírce...

WERTHEIM, spol. s r.o.
Společnost pro daňové a účetní poradenství
Švihovská 264/1
142 00 Praha 4
ČESKÁ REPUBLIKA
Mobil: +420 777 300 012
E-mail: info@wertheim.cz
Web: www.wertheim.cz

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ