• provést ověření účetnictví a účetní závěrky sestavené na jeho základě v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími směrnicemi i aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky
  • audit účetnictví a účetní závěrky pro klienty, kteří nám svěřili vedení svého účetnictví, zajišťujeme již v cenách od 15.000 Kč / rok.

METODICKÝ AUDIT ÚČETNICTVÍ A SOUVISEJÍCÍCH AGEND

  • kontrola správnosti vedení účetnictví z hlediska metodiky účetních prací
  • posouzení work-flow ekonomického úseku společnosti
  • prověření validity užívaných dat – nositelů informací týkajících se předmětu účetnictví nebo jeho vedení posouzení správnosti používaných účetních metod. Výstupem metodického auditu účetnictví je zpráva vykonavatele kontroly, popř. dopis vedení společnosti sloužící jako podklad pro rozhodování a přípravu organizačních opatření.