+420 777 300 012 info@wertheim.cz

COVID – Nájemné – založení, vyplnění a podání žádosti.

 

Od 26. 6. 2020, po počáteční nefunkčnosti registrace do informačního systému Ministerstva průmyslu a obchodu mohou podnikatelé, kterým opatření vlády zavřela provozovny a pronajímatel souhlasí s 30% slevou z nájemného, žádat o dotaci z programu COVID-Nájemné. Jde o příspěvek ve výši 50% původně sjednaného nájmu za druhé čtvrtletí roku 2020 (max. 10 milionů Kč). Ministerstvo slibuje, že v případě potřeby požádá o navýšení alokace tak, aby se vyšlo vstříc všem podnikatelům. Žádat tak mohou například i restaurace, které vydávaly pouze přes okénko. Podpora se týká nájemních smluv uzavřených před 13. březnem, při respektování faktu, že na nájemné nebude podnikatel čerpat jinou státní pomoc. Proces podání žádosti není zcela snadný, systém kontroluje mj. identifikační číslo uzavřené provozovny přidělené živnostenským rejstříkem a vyžaduje ověřený podpis na čestném prohlášení pronajímatele.