Daňové poradenství

Zázemí společnosti v České republice a na Slovensku, s využitím kapacit partnerské kanceláře v Německu, nám umožňuje nabídnout v nejvyšší kvalitě jistotu řádně plněných povinností vyplývajících z daňové legislativy vč. direktiv EU, zejména:

 • zpracování a předložení daňového přiznání ke všem druhům daní i v prodlouženém termínu
 • zastupování při daňové registraci a v dalším daňovém řízení
 • zpracování daňových přiznání daňovým poradcem, podání správci daně

Přehled cen zpracování daňových přiznání za rok 2018:

 • Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob včetně přehledů – výdaje paušální částkou – cena 1 900 Kč
 • Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob včetně přehledů – skutečné výdaje – cena 3 500 Kč
 • Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob – bez kontroly účetnictví – cena 6 500 Kč
 • Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob – včetně kontroly významných částek v účetnictví – cena od 16 000 Kč
NEZÁVAZNĚ PRO VÁS VYTVOŘÍME NABÍDKU

 

Další služby daňového poradenství:

 • právní rozklady otázek zdanění a postupů správce daně v daňovém řízení
 • podávání opravných daňových prostředků
 • posouzení daňových aspektů významných hospodářských operací – spolupráci při přípravě hospodářských smluv
 • přípravu dokumentace k tvorbě převodních cen pro daňové účely podle směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy (Transfer Pricing Documentation)
 • písemná stanoviska k principu tržního odstupu
 • projekty výzkumu a vývoje pro uplatnění odčitatelné položky na výzkum a vývoj (VaV)
 • pro konkrétní transakce prověření daňových záležitostí potenciálních partnerů pro společný podnik
 • daňovou supervizi
 • zastupování zahraničních osob při uplatňování nároku na vrácení DPH
 • vypracování návrhu na zápis o vstupu do likvidace pro obchodní rejstřík
 • podávání daňových přiznání v průběhu likvidace a po ukončení likvidace
 • poradenství v oblasti mezinárodní obchodní výměny
 • poradenství při aplikaci srážkové daně, zdanění stálých provozoven v České republice i v zahraničí
 • poradenství v oblasti návrhu či optimalizace holdingových struktur.
 • daňové poradenství online

Cena za odborné daňové poradenství odráží složitost i závažnost (finanční objem) případů – v obvyklých případech činí 1.500 Kč/hod. Odpovědi na jednoduché otázky aplikace daňového práva získáte v cenách pod 1.000 Kč/hod.

Stálí klienti, kterým vedeme účetnictví, mají v rámci paušálu za účetnictví jednu hodinu odborné daňové konsultace za měsíc zdarma!

Soubory ke stažení:

Daňové poradenství