Daňové poradenství

Zázemí společností v České republice a na Slovensku, nám umožňuje nabídnout v nejvyšší kvalitě jistotu řádně plněných povinností vyplývajících z daňové legislativy vč. direktiv EU, zejména:

 • zpracování a předložení daňového přiznání ke všem druhům daní i v prodlouženém termínu
  (k dani z příjmů fyzických a právnických osob, k dani z nemovitých věcí a z nabytí nemovitých věcí, k dani z přidané hodnoty, k silniční dani)
 • zastupování při daňové registraci a v dalším daňovém řízení
 • zpracování daňových přiznání daňovým poradcem, podání správci daně

Přehled cen zpracování daňových přiznání:

 • K dani z příjmů fyzických osob za 2018 včetně přehledů – výdaje paušální částkou – cena 1 900 Kč
 • K dani z příjmů fyzických osob za 2018 včetně přehledů – skutečné výdaje – cena 3 900 Kč
 • K dani z příjmů právnických osob za 2018 – bez kontroly účetnictví – cena 6 500 Kč
 • K dani z příjmů právnických osob za 2018 – včetně kontroly významných částek v účetnictví – cena od 16 000 Kč
 • K dani z nemovitých věcí – při počtu cca 6-10 nemovitých věcí s kompletními podklady – cena okolo 2 500 Kč
 • K dani z nabytí nemovitých věcí – dle zvoleného postupu (posudek znalce nebo směrná hodnota) – individuální odhad ceny
NEZÁVAZNĚ PRO VÁS VYTVOŘÍME NABÍDKU


Motto: “Není nic špatného na tom uspořádat své záležitosti tak, aby placené daně byly v rámci zákonů co nejnižší.”

AKTUÁLNĚ: Daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2018 – vaše nejčastější otázky krok za krokem

 • Kdo má povinnost a kdo nemusí podat daňové přiznání?
  Daňové přiznání je povinen podat každý s ročním příjmem nad 15 000 Kč (mimo příjmů osvobozených nebo daněných srážkovou daní). Platí to i pro studenty, matky na rodičovské dovolené či důchodce, kteří nebyli zároveň zaměstnaní, a pro fyzické osoby s příjmy z několika souběžných zaměstnání nedaněných srážkovou daní nebo zaměstnance s dalším příjmem nad 6 000 Kč z pronájmu, podnikání nebo jiného zdroje. Do přiznání patří i příjmy lidí, kteří si přivydělávají příležitostně a překročí hranici 30 000 Kč za rok.
  O daňové přiznání se naopak nemusí starat zaměstnanci, kteří byli v roce 2018 zaměstnaní, nepřesáhli hranici 1 438 992 Kč za rok a neměli jiné příjmy, protože daň z příjmu za ně měsíčně odvádí a ročně zúčtovává zaměstnavatel.

 • Do kdy odevzdat daňové přiznání za rok 2018?
  Termín pro podání je do 1. 4. 2019. Lhůta se prodlužuje až do 1. 7. 2019, využije-li poplatník služeb daňového poradce. Prodlení 5 dní není sankcionováno, pokuta za pozdní dodání nad 5 dnů je 0,05 % stanovené daně denně, pokuta za nedodání je 5 % (min. 500 Kč a max. 300 tisíc Kč).

 • Jak správně vyplnit daňové přiznání?
  Je potřeba sečíst všechny zdanitelné příjmy a od nich odečíst reálné nebo paušální výdaje, tím získáte základ daně. Odečíst od základu daně z příjmu lze pak např. úroky z hypotéky, životní pojištění, penzijní připojištění, dary, daň snížíte o slevu na manželku nebo manžela bez příjmů nad určitou mez, na každé vyživované dítě i z důvodu zdravotního postižení.
  Zaměstnanci, kteří nepracovali celý rok, protože byli např. na rodičovské dovolené, vedeni na úřadu práce nebo studovali, mají pravděpodobně nárok na „vratku“ daně, která může být poměrně vysoká. Doporučujeme jim poradit se s daňovým poradcem.

 • Jak a kde podat daňové přiznání?
  Daňové přiznání je třeba v tištěné formě doručit (poslat nebo osobně donést) místně příslušnému finančnímu úřadu, který se určuje dle trvalého bydliště poplatníka. Pokud máte datovou schránku, musíte přiznání odevzdat elektronicky přes ni.

 • Co je opravné daňové přiznání?
  Je to přiznání, které poplatník podává o své vůli a opravuje jím původně podané řádné daňové přiznání. Může být podáno libovolněkrát, ale jen v termínu pro podání řádného daňového přiznání (do 1. 4. 2019, resp. 1. 7. 2019).

 • Co je dodatečné daňové přiznání?
  Dodatečné daňové přiznání je přiznání podané po řádném termínu, tedy po 1. 4. 2019 či 1. 7. 2019 


Další služby daňového poradenství:

 • právní rozklady otázek zdanění a postupů správce daně v daňovém řízení
 • podávání opravných daňových prostředků
 • posouzení daňových aspektů významných hospodářských operací – spolupráci při přípravě hospodářských smluv
 • přípravu dokumentace k tvorbě převodních cen pro daňové účely podle směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy (Transfer Pricing Documentation)
 • písemná stanoviska k principu tržního odstupu
 • projekty výzkumu a vývoje pro uplatnění odčitatelné položky na výzkum a vývoj (VaV)
 • pro konkrétní transakce prověření daňových záležitostí potenciálních partnerů pro společný podnik
 • daňovou supervizi
 • zastupování zahraničních osob při uplatňování nároku na vrácení DPH
 • vypracování návrhu na zápis o vstupu do likvidace pro obchodní rejstřík
 • podávání daňových přiznání v průběhu likvidace a po ukončení likvidace
 • poradenství v oblasti mezinárodní obchodní výměny
 • poradenství při aplikaci srážkové daně, zdanění stálých provozoven v České republice i v zahraničí
 • poradenství v oblasti návrhu či optimalizace holdingových struktur.
 • daňové poradenství online

Cena za odborné daňové poradenství odráží složitost i závažnost (finanční objem) případů – v obvyklých případech činí 1.500 Kč/hod. Odpovědi na jednoduché otázky aplikace daňového práva získáte v cenách pod 1.000 Kč/hod.

Stálí klienti, kterým vedeme účetnictví, mají v rámci paušálu za účetnictví jednu hodinu odborné daňové konsultace za měsíc zdarma!

Soubory ke stažení:

Daňové poradenství