Formulář pro stanovení ceny (všechna pole jsou povinná)

Mám zájem o:
 Vedení účetnictví Mzdová agenda Daňové poradenství Daňové přiznání fyzických osob Daňové přiznání právnických osob Podnikové poradenství Audit Dohled nad účtárnami

Obchodní jméno:

Sídlo:

Statutární zástupce:

Telefon:

E-mail:

Právní subjektivita:

Odhadovaný roční obrat:

Počet zaměstnanců (HPP/dohoda o provedení práce):

Plátce DPH:
 měsíční čtvrtletní

Obchoduji se zahraničím:
 ano ne

Přibližný počet přijatých faktur za měsíc:

Přibližný počet vydaných faktur za měsíc:

Přibližný počet pokladních dokladů za měsíc:

Počet kusů dlouhodobého majetku (odpisovaného):

Počet bankovních účtů:

Přiznání k silniční dani (počet vozidel):
 ano ne

Přiznání k dani z nemovitosti:
 ano ne

Digitalizace dokladů:
 ano ne

Požaduji individuální formu reportingu (výstupní sestavy):
 ano ne

 Ano, souhlasím se zpracováním osobních údajů podle aktuální normy EU (GDPR)

captcha