+420 777 300 012 info@wertheim.cz

Daňové poradenství      

Daňové poradenství

Zázemí společností v České republice a na Slovensku, nám umožňuje nabídnout v nejvyšší kvalitě jistotu řádně plněných povinností vyplývajících z daňové legislativy vč. direktiv EU, zejména:

 • zpracování a předložení daňového přiznání ke všem druhům daní i v prodlouženém termínu
  (k dani z příjmů fyzických i právnických osob, k dani z nemovitých věcí, k dani z přidané hodnoty a k silniční dani)
 • zastupování při daňové registraci a v dalším daňovém řízení
 • zpracování daňových přiznání daňovým poradcem, podání správci daně

 

Motto: “Není nic špatného na tom uspořádat své záležitosti tak, aby placené daně byly v rámci zákonů co nejnižší.”

 

PŘEHLED CEN ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ:

 • K dani z příjmů fyzických osob za rok 2023 včetně přehledů – výdaje paušální částkou – cena 4.290 Kč
 • K dani z příjmů fyzických osob za rok 2023 včetně přehledů – skutečné výdaje – cena 7.150 Kč
 • K dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období započaté v roce 2023 – bez kontroly účetnictví – cena 12.870 Kč
 • K dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období započaté v roce 2023 – včetně kontroly významných částek v účetnictví – cena od 32.890 Kč
 • K dani z nemovitých věcí – při počtu do 4 nemovitých věcí s kompletními podklady – cena 4.620 Kč, při počtu 5 – 25 nemovitých věcí – cena 8.800 Kč.

AKTUÁLNĚ: Daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2023 – vaše nejčastější otázky krok za krokem

 • Kdo má povinnost a kdo nemusí podat daňové přiznání?
  Daňové přiznání je povinen podat každý s ročním příjmem nad 50 000 Kč (mimo příjmů osvobozených nebo zdaněných srážkovou daní), pokud si nezvolil pro daný rok možnost využít paušální daň. Platí to i pro studenty, matky na rodičovské dovolené či důchodce, kteří nebyli zároveň zaměstnaní, pro zaměstnance s příjmy z několika souběžných zaměstnání nezdaněných srážkovou daní nebo pro zaměstnance s dalším (jiným) příjmem nad 20 000 Kč – z pronájmu, z úroků, z podnikání nebo jiných příjmů. Do přiznání patří i příjmy lidí, kteří si přivydělávají pouze příležitostně a překročí příjmovou hranici 30 000 Kč za rok. Daňové přiznání je povinen podat i ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 50 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. Zapomíná se i na podání přiznání v případech, kdy došlo k výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění, jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, nebo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy soukromého životního pojištění, v důsledku kterých došlo ke vzniku povinnosti zdanit příjem ze závislé činnosti.
  Rovněž není povinen podat daňové přiznání poplatník, jemuž plynou pouze příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí, které jsou podle § 38f vyjmuty ze zdanění. O daňové přiznání se naopak nemusí starat zaměstnanci, kteří byli v roce 2023 zaměstnaní u jednoho nebo postupně u více zaměstnavatelů a neměli jiné příjmy, protože daň z příjmu za ně měsíčně odvádí a ročně zúčtovává (na žádost) zaměstnavatel.

 • Do kdy odevzdat daňové přiznání za rok 2023?
  Termín pro podání je do 2. 4. 2024. Lhůta se prodlužuje až do 1. 7. 2024, využijete-li služeb daňového poradce. Lhůta pro daňové přiznání podané elektronicky činí 4 měsíce (2. 5. 2024).

 • Jak správně vyplnit daňové přiznání?
  Je potřeba sečíst všechny zdanitelné příjmy a od nich odečíst reálné nebo paušální výdaje, tím získáte základ daně. Odečíst od základu daně z příjmu lze pak např. úroky z hypotéky, životní pojištění, penzijní připojištění, dary, daň snížíte o slevu na manželku nebo manžela bez příjmů nad určitou mez, na každé vyživované dítě i z důvodu zdravotního postižení. Částečně pomůže i vyšší základní sleva na poplatníka.
  Zaměstnanci, kteří nepracovali celý rok, protože byli např. na rodičovské dovolené, vedeni na úřadu práce nebo studovali, mají pravděpodobně nárok na „vratku“ daně, která může být poměrně vysoká. Doporučujeme jim poradit se s daňovým poradcem.

 • Jak a kde podat daňové přiznání?
  Daňové přiznání je třeba v tištěné formě doručit (poslat nebo osobně donést) místně příslušnému finančnímu úřadu, který se určuje dle trvalého bydliště poplatníka. Pokud máte datovou schránku, musíte přiznání odevzdat elektronicky přes ni nebo využít portál mojedane.cz.

 • Co je opravné daňové přiznání?
  Je to přiznání, které poplatník podává o své vůli a opravuje jím původně podané řádné daňové přiznání. Může být podáno libovolněkrát, ale jen v termínu pro podání řádného daňového přiznání (do 2. 4. 2024, resp. do 1. 7. 2024).

 • Co je dodatečné daňové přiznání?
  Dodatečné daňové přiznání je přiznání podané po řádném termínu, tedy po 2. 4. 2024 či po 1. 7. 2024. 


DALŠÍ SLUŽBY DAŇOVÉHO PORADENSTVÍ:

 • právní rozklady otázek zdanění a postupů správce daně v daňovém řízení
 • podávání opravných daňových prostředků
 • posouzení daňových aspektů významných hospodářských operací – spolupráci při přípravě hospodářských smluv
 • přípravu dokumentace k tvorbě převodních cen pro daňové účely podle směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy (Transfer Pricing Documentation)
 • písemná stanoviska k principu tržního odstupu
 • projekty výzkumu a vývoje pro uplatnění odčitatelné položky na výzkum a vývoj (VaV)
 • pro konkrétní transakce prověření daňových záležitostí potenciálních partnerů pro společný podnik
 • daňovou supervizi
 • zastupování zahraničních osob při uplatňování nároku na vrácení DPH
 • vypracování návrhu na zápis o vstupu do likvidace pro obchodní rejstřík
 • podávání daňových přiznání v průběhu likvidace a po ukončení likvidace
 • poradenství v oblasti mezinárodní obchodní výměny
 • poradenství při aplikaci srážkové daně, zdanění stálých provozoven v České republice i v zahraničí
 • poradenství v oblasti návrhu či optimalizace holdingových struktur
 • daňové poradenství online.

Cena za odborné daňové poradenství odráží složitost i závažnost (finanční objem) případů – v obvyklých případech činí 1.500 Kč/hod. Odpovědi na jednoduché otázky aplikace daňového práva získáte v cenách pod 1.000 Kč/hod.

Stálí klienti, kterým vedeme účetnictví, mají v rámci paušálu za účetnictví jednu hodinu odborné daňové konsultace za měsíc zdarma!

Neváhejte se na nás obrátit pro nezávaznou nabídku

Mám zájem o:

Plátce DPH:

Obchoduji se zahraničím:

Přiznání k silniční dani (počet vozidel):

Přiznání k dani z nemovitosti:

Digitalizace dokladů:

Požaduji individuální formu reportingu (výstupní sestavy):

Souhlas se zpracováním osobních údajů

6 + 15 =

WERTHEIM, spol. s r.o.
Společnost pro daňové a účetní poradenství
Švihovská 264/1
142 00 Praha 4
ČESKÁ REPUBLIKA
Mobil: +420 777 300 012
E-mail: info@wertheim.cz
Web: www.wertheim.cz

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ