Podnikáte-li již více let, nashromáždili jste velké množství účetních a jiných dokladů, do kterých občas nebo pravidelně potřebujete nahlédnout, resp. je rychle vyhledat a odeslat mailem. Skladování dokladů začíná být časově i finančně náročné.

Služba Digitalizace, archivace a skartace dokladů zahrnuje skenování, indexaci, uložení digitalizovaných účetních dokumentů, popř. jejich originálů a skartaci v zákonných lhůtách. Ceny skenování začínají na částce 1,80 Kč / doklad s příplatkem za rozešívání spojených listů; archivace 0,80 Kč na 10 let, resp. skartace 0,13 Kč / doklad.

Nejčastějšími dokumenty pro digitalizaci jsou běžné účetní doklady formátu A4 vč. příloh v šanonech, pospojované sešívačkou. Dokážeme zpracovat i připojené přílohy v menších formátech než A4, skládaný papír, oboustranné doklady (např. cestovní příkazy). Pokud si nepřejete doklady rovnou skartovat, tyto opět zkompletujeme do šanonů tak, jak jsme je převzali. Službu doplňuje možnost doklady u nás po dobu skartačních lhůt archivovat za výhodných podmínek.

Pro všechny dokumenty je využit formát PDF/A v němž je možné vykonávat plnohodnotné fulltextové vyhledávání.

ARCHIVACE ÚČETNÍCH DOKLADŮ

Účetní dokumenty s dobou archivace 5 let:
1. Účetní doklady
2. Účetní knihy
3. Inventurní soupisy
4. Účtový rozvrh
5. Odpisové plány
6. Účetní přehledy
7. Účetní záznamy dokládající formu vedení účetnictví

Účetní dokumenty s dobou archivace 10 let:
1. Účetní závěrka
2. Výroční zpráva
3. Daňové doklady

Účetní dokumenty s dobou archivace 30 let:
1. Mzdové listy a ostatní dokumenty pro důchodové pojištění.