+420 777 300 012 info@wertheim.cz

Živnostníci a zemědělci zůstávají v roce 2013 bez omezení paušálu

Výdajový paušál umožňuje fyzickým osobám odečíst si 30 – 80% z příjmů. Změna se týká všech fyzických osob podávajících daňová přiznání (vyjma živnostníků a zemědělců) dosud využívajících výhody paušálního odečtu -40% z příjmů.

Nově tento odečet nesmí převýšit 800.000 Kč za rok. Pokud tedy bude mít takový poplatník příjmy nad 2.000.000 Kč za rok, jeho daň z příjmů při aplikaci výdajového paušálu vzroste.
Napříště je omezen i výdajový paušál pro poplatníky, kteří mají příjmy z pronájmu (vč. majetku zařazeného v obchodním majetku) dosud využívající výhody paušálního odečtu -30% z příjmů. Nově tento odečet nesmí převýšit 600 000 Kč za rok.

Máte nějakou nejasnost v použití výhodného výdajového paušálu?
Kontaktujte nás na info@wertheim.cz, telefonicky na 257 111 311, přes ICQ: 604871201, Skype: wertheim.cz nebo prostřednictvím Kontaktního formuláře.

ádějící kontrolu DPH za kalendářní rok a to ze zákonem uložené evidence pro účely DPH. Správným postupem původního správce daně je uvědomění daňové správy jiného členského státu o tom, že takovému dodavateli vznikla povinnost k DPH.V této souvislosti je nutné navíc zdůraznit, že pokud by plátce v kalendářním roce nezjišťoval případné překročení uvedeného limitu a nadále uplatňoval daň na zasílání zboží do jiného členského státu jako tuzemské plnění, nemůže si tuzemská daňová správa takovou daň ponechat, protože tato by byla vybrána v  r o z p o r u   s e   z á k o n e m.

Pokud ve své praxi zasíláte zboží do jiných členských států (typicky e-shop) a identifikujete překročení výše uvedených limitů, neváhejte se na nás obrátit. Nabízíme registraci k DPH, zejména na Slovensku a podávání přiznání k DPH, kontrolních výkazů, popř. souhrnných hlášení v elektronické podobě na základě zmocnění.

Kontaktujte nás na info@wertheim.cz, telefonicky na 777300012, Skype: wertheim.cz nebo prostřednictvím Kontaktního formuláře.