Výdajový paušál umožňuje fyzickým osobám odečíst si 30 – 80% z příjmů. Změna se týká všech fyzických osob podávajících daňová přiznání (vyjma živnostníků a zemědělců) dosud využívajících výhody paušálního odečtu -40% z příjmů.

Nově tento odečet nesmí převýšit 800.000 Kč za rok. Pokud tedy bude mít takový poplatník příjmy nad 2.000.000 Kč za rok, jeho daň z příjmů při aplikaci výdajového paušálu vzroste.
Napříště je omezen i výdajový paušál pro poplatníky, kteří mají příjmy z pronájmu (vč. majetku zařazeného v obchodním majetku) dosud využívající výhody paušálního odečtu -30% z příjmů. Nově tento odečet nesmí převýšit 600 000 Kč za rok.

Máte nějakou nejasnost v použití výhodného výdajového paušálu?
Kontaktujte nás na info@wertheim.cz, telefonicky na 257 111 311, přes ICQ: 604871201, Skype: wertheim.cz nebo prostřednictvím Kontaktního formuláře.