+420 777 300 012 info@wertheim.cz

Zdanění nerealizovaných kurzových rozdílů

NSS ve svém rozsudku 5 Afs 45/2011-94 došel k názoru, že je třeba rozlišovat mezi „kurzovými rozdíly“ vzniklými pouhým přepočtem (nerealizované kurzové rozdíly) a skutečnými „kurzovými zisky“

Nerealizované kurzové rozdíly podle soudu nepředstavují zdanitelný příjem, neboť vznikají pouze na základě přepočtu a nemají žádný relevantní základ v nakládání s majetkem (operativní činnosti podnikatelského subjektu), nemají žádný vliv a dopad na hospodářskou produktivitu, resp. výsledek hospodaření. Jedná se de facto pouze o virtuální zisky (nebo ztráty).
Připomeňme, že dosavadní praxí je zcela automatické zahrnování kurzových rozdílů zachycených v účetnictví (podle účetních pravidel) do základu daně z příjmů.

Zveřejněné oficiální stanovisko Generálního finančního ředitelství k rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 5 Afs 45/2011-94 ve věci zdanění kurzových rozdílů:

Dne 19.4.2012 byl pátým senátem Nejvyššího správního soudu vydán rozsudek sp. Zn. 5 Afs 45/2011-94 ve věci zdaňování kurzových rozdílů. V současné době vnímá Generální finanční ředitelství zmíněný judikát jako rozhodnutí v konkrétní kauze, který pro svoji ojedinělost nemá povahu ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu.

Generální finanční ředitelství po jeho analýzách neshledalo žádné relevantní důvody k odchýlení se od dosavadní praxe, a proto zůstanou ze strany daňové správy doposud zastávané aplikační postupy ohledně zdaňování kursových rozdílů zachovány.

Nabízíme Vám první konsultaci k vedení účetnictví v České republice nebo na Slovensku ZDARMA!
Kontaktujte nás na info@wertheim.cz, telefonicky na 257 111 311, ICQ: 604871201 nebo Skype: wertheim.cz.