Již 20 let poskytuje společnost WERTHEIM prvotřídní účetní a daňové služby.

Od počátku v jejím čele stojí její zakladatel Zdeněk Wertheim. Ten v roce 1994 mezi první tisícovkou daňových poradců v ČR získal Osvědčení o zápisu do Komory daňových poradců, když už předchozí tři roky spojoval znalost českého daňového práva s nabytými zkušenostmi u českých a zahraničních firem ve své pražské kanceláři a v roce 1995 založil WERTHEIM, spol. s r.o.

V průběhu let se mu podařilo vybudovat výborný pracovní tým sestávající z osmi samostatných účetních se specializací na finanční účetnictví, mzdy i personalistiku v Čechách a od roku 2005 i na Slovensku.

Mnohaleté odborné zkušenosti z různých oborů podnikání svých klientů umožňují renomované společnosti WERTHEIM poskytovat služby nejen daňového poradenství v kvalitě splňující ty nejvyšší standardy. Konceptem Osobního účetního specialisty přinesla na trh velice odlišný způsob poskytování účetních a daňových služeb, kdy se účetní experti s dlouholetou účetní a daňovou praxí osobně věnují svým klientům v celém rozsahu objednaných služeb.

Společnost WERTHEIM je historicky spjatá s podnikateli v gastronomii, IT, obchodu a službách, strojírenství, potravinářství a v médiích. V poslední době získala i zakázky pro veřejnou správu a v zemědělství. Mezi její klienty patří především obchodní korporace a dceřiné podniky zahraničních korporací v Česku ale i podnikající fyzické osoby.

Protože je spokojenost klientů prioritou společnosti, chce jim nabízet komplexní služby a vytvářet řešení šitá na míru, provedla za těch 20 let řadu inovací. Rozšířila portfolio poskytovaných služeb o digitalizaci, skartaci, archivaci, zakládání společností, ale také zvyšuje kvalifikaci a znalosti svých odborníků, investuje do počítačového a softwarového vybavení.
Nepochybně by společnost málokterého ze svých úspěchů dosáhla bez přízně a důvěry svých klientů i obchodních partnerů. Nedosáhla by jich bez kvalifikovaných, odborně zdatných a loajálních zaměstnanců. Všem jmenovaným bych chtěl touto cestou srdečně poděkovat.