+420 777 300 012 info@wertheim.cz

Stojíme o Vaši důvěru

Jsme spolehlivým partnerem pro Vaše podnikání.

Daňový poradce i jeho pracovník mají státem uloženou povinnost zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s výkonem daňového poradenství. Této povinnosti, a to i pro účely trestního řízení, je může zprostit pouze klient svým prohlášením, avšak i v tomto případě je daňový poradce povinen zachovat mlčenlivost, pokud je to v zájmu klienta.

Daňovým poradcem může být pouze osoba, která složí náročnou kvalifikační zkoušku, nemá pracovněprávní poměr ke státnímu orgánu nebo orgánu územní samosprávy, do jehož působnosti patří kontrola a rozhodování ve věcech daní a která získala vysokoškolské vzdělání. Ze zákona má oprávnění pro zpracování daní a poradenské činnosti, které s daněmi souvisejí pouze daňový poradce.

Dohodnuté termíny jsou neměnné – jejich sledování a přesné plnění je prestižní otázkou vedoucích pracovníků. Nedílnou součástí všech smluv s klienty jsou ustanovení o odpovědnosti společnosti WERTHEIM® za případné škody způsobené její činností.

Klienti nám napsali

Děkuji mnohokrát, pane inženýre,

hlavně za obšírné vysvětlení celkové povšechné situace kolem našich financí. Chápu, že v období druhé nejhorší daňové sezóny pro Vás nebylo jen tak strávit tolik času nad nedořešenými vlekoucími se detaily naší korporátní administrativy. Jsem přesvědčen, že Vaše utříděná stanoviska velmi, ale opravdu velmi napomohla tomu, aby i v naší pobočce nedošlo k rychlé administrativní změně procedur metodou strohého nařízení, bez posouzení dalšího. S díky a pozdravy A.S.

datum: 22.6.2011

Vážený pane inženýre,

opravdu děkuji mnohokrát. Člověk v dnešní době potka proklatě málo slušných lidí a stane li se to, je mu ctí být jim ku pomoci. V úctě: Jirka Vavřík

datum: 7.6.2011

Ahoj Zdenku,

díky za rychlou odpověď. Jsem si vědom toho, že paní Lejsková má velké zásluhy na tom, jak se to zvládlo a zvládá. Gratuluji Ti, žes našel tak skvělé zaměstnance. Vím jak je složité je najít a udržet. Díky. Daniel Dorica – ředitel

Osvědčení

      

 

 

 

WERTHEIM, spol. s r.o.
Společnost pro daňové a účetní poradenství
Švihovská 264/1
142 00 Praha 4
ČESKÁ REPUBLIKA
Mobil: +420 777 300 012
E-mail: info@wertheim.cz
Web: www.wertheim.cz

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

2 + 10 =