V oblasti daní jde o dvě opatření, dříve schválená Senátem.

1) Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů

Cílem těchto norem je s účinností od 1. ledna 2014 přizpůsobit daňové zákony rekodifikovanému právu soukromému. Vedle terminologických ujednocení lze změny věcného charakteru rozdělit na dvě skupiny: na ty, které jsou přímo vyvolány rekodifikací soukromého práva, např. reakce na nové instituty, jako je nové pojetí věci, svěřenský fond apod., a na ty, které byly rekodifikací soukromého práva vyvolány nepřímo, avšak znamenají významný zásah do stávajících institutů, např. změna koncepce přechodu daňové povinnosti. Ruší se zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.

Nad rámec změn vynucených rekodifikací jsou zde další změny. Nejvýznamnější z nich je realizace první fáze tzv. jednotného inkasního místa a např. odpočet na podporu odborného vzdělávání.

2) Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

Zákon zohledňuje zrušení daní dědické a darovací, změny nezbytné v souvislosti s rekodifikací (NOZ) ale rovněž obsahuje další změny, např. možnost volby smluvních stran, kupní nebo směnné smlouvy, že poplatníkem bude nabyvatel a tudíž se neuplatní ručení, omezení případů povinného předkládání znaleckého posudku, rozšíření možnosti uplatnění osvobození od daně v případech všech prvních úplatných nabytí nových bytů a rodinných domů a osvobození nabytí nemovité věci, užívané na základě finančního leasingu jejím uživatelem.