Změnu na zdanění ve státě spotřeby navrhuje Evropská komise i pro přeshraniční on-line prodeje zboží a služeb koncovým spotřebitelům (B2C). DPH by tak připadla těm členským státům, jejichž obyvatelé zboží či služby spotřebovávají. Mezi důvody změny uvádí vyrovnání cen tuzemských prodejců stejného zboží s internetovými prodejci, kteří prodávají ze země s nižší DPH a spravedlivější rozdělení výnosu daně.

Využít se má režimu jednotného správního místa, který EU otestovala na zdanění prodejů digitálního obsahu v zemi kupujícího od 1. 1. 2015. Tento režim je podmíněn důvěrou všech členských států ve spravedlivé rozdělení vybraných daní. Evropská komise zároveň navrhuje zrušit osvobození od DPH tzv. malých zásilek pocházejících ze zemí mimo EU.