Pro všechny daňové subjekty byla zavedena povinnost uvádět v přihlášce k registraci čísla svých bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost. Smyslem tohoto opatření je zamezení daňovým podvodům, u nichž se k úhradě využívají různé účty vedené třetími subjekty, aby správce daně nemohl efektivním způsobem provést zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň.

Dosavadní plátce DPH je povinnen oznámit správci daně čísla svých bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost nejpozději do 28. února 2013.  Pokud tuto povinnost nesplní, má se za to, že určil ke zveřejnění všechny účty, které správce daně vede na základě stávající registrační povinnosti.
Správce daně zveřejní čísla bankovních účtů 1. dubna 2013. Tyto údaje budou k dispozici v informačních systémech o plátcích DPH.
Pokud zákazník od 1.4.2013 zaplatí za zboží či služby na jiný účet než zveřejněný, bude ze zákona ručit za daň dodavatelem případně nezaplacenou. Zákazník může také využít zvláštní způsob zajištění daně dle §109a zákona o DPH.