Mediace

Mediace má více jak půlstoletou tradici. Je to multidimenzionální dovednost zahrnující právní, psychologické, sociální a sociologické aspekty – metoda řešení konfliktů.

MEDIACE

Mediace je neformální, strukturovaný proces mimosoudního řešení konfliktů. Mediátor jako nezávislá a nezaujatá osoba napomáhá stránám pojmenovat jejich zájmy a potřeby a podporuje je v hledání oboustranně prospěšných a reálných řešení v předmětech, které způsobily konflikt. Pomáhá jim, aby sami nalezli taková řešení, která uspokojí obě strany aniž by jim radil, doporučoval nebo nařizoval výsledná řešení. Konečná podoba dohody je dílem stran a mediátor je na cestě k jejímu dosažení kvalifikovaně podporuje.

Vše o možnostech řešení sporů technikou mediace najdete na: www.dohodnete.se

Soubory ke stažení:

mediace

mediace