+420 777 300 012 info@wertheim.cz

Jak Vám budeme užiteční:

Kolikrát jste již od účetní/ho slyšeli věty typu: „Zákon nic takového nezná, takže to nejde.“ „Teď mám DPH-áčko, takže musíte počkat.”

Opakovaně? Věříme že ano. Jenže Vaše konkurence nespí, stát s vymáháním mnoha daňových povinností také nepočká. A proto:

Potřebujete finanční informace včas a v přehledném formátu

  • Výsledky hospodaření za minulý rok, které dostanete koncem března, jsou ve většině případů nezvratitelné a pro řízení Vašeho podnikání, mírně řečeno, neaktuální.
  • Naši klienti mají smluvně garantovaný nárok na předběžné měsíční účetní závěrky a navíc na mimořádnou účetní závěrku v plném rozsahu za prvních 9 měsíců účetního období. Mají tak ještě před koncem zdaňovacího období jasnou představu o potenciální výši své celoroční daňové povinnosti – mohou s touto informací pracovat.
  • Nasazení online účetního systému ABRA FlexiBee výborně doplňuje naši službu VIRTUÁLNÍ KANCELÁŘE, protože vedle využití poskytovaného sídla a kancelářských služeb naši klienti získávají také online účetní a online daňového poradce – obchodně řídí firmu za využití našich komplexních služeb; vidí vždy aktuální údaje a mají systém propojen s eshopem či CRM.

Daňové zákony a ostatní zákony ukládající povinnosti považujeme nikoliv za limitu, ale za základ

Na tento základ navazujeme kombinováním jednoduchých a osvědčených postupů s cílem nalézt optimální finanční strukturu pro své klienty. Uplatnění této zásady je podmíněno kvalitním a výrazně motivovaným týmem poradců.

Poskytujeme komplexní finanční služby

Při své práci využíváme znalostí právních předpisů, vyhlášek, ministerských pokynů, soudních rozhodnutí, výkladů publikovaných v odborné literatuře a při školeních ve věcech daní. Pro udržení profesionální úrovně vynakládáme každoročně významnou část obratu na vzdělávání našeho týmu poradců, na odbornou literaturu a specializovaný aplikační software.

 

 

 

WERTHEIM, spol. s r.o.
Společnost pro daňové a účetní poradenství
Švihovská 264/1
142 00 Praha 4
ČESKÁ REPUBLIKA
Mobil: +420 777 300 012
E-mail: info@wertheim.cz
Web: www.wertheim.cz

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

14 + 1 =