Česká správa sociálního zabezpečení na konci roku 2013 vydala výjimku ze zákonné povinnosti elektronické komunikace, kterou se odkládá povinnost zaměstnavatelů zřídit si datovou schránku, příp. elektronický podpis právě pro komunikaci s ní až na 1.1.2015.

Datové schránky obecně slouží k zasílání dokumentů úřadům i k jejich přijímání. Komunikace s úřady je zdarma. Datovou schránku mohou využít OSVČ i pro zasílání podání, která dosud podávají v papírové podobě, tj.:

 • Přehled o příjmech a výdajích OSVČ
 • Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti
 • Přihlášku OSVČ k účasti na důchodovém pojištění
 • Přihlášku OSVČ k účasti na nemocenském pojištění.

Máte-li však zaměstnance, budete od roku 2015 povinně podávat elektronicky následující formuláře (navíc podání, která jsou zvýrazněna, již nyní správa sociálního zabezpečení přijímá pouze (!) ve formátu XML):

 • Evidenční list důchodového pojištění
 • Potvrzení o studiu (o teoretické a praktické přípravě) pro účely důchodového pojištění
 • Přehled o výši pojistného
 • Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)
 • Přílohu k žádosti o dávku nemocenského pojištění
 • Přihlášku do registru zaměstnavatelů
 • Odhlášku z registru zaměstnavatelů
 • Potvrzení pro účely výplaty vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství.

Datová schránka nahrazuje uznávaný elektronický podpis, ale pouze pro osobu vlastnící datovou schránku. Pokud tedy pošlete podání z datové schránky někoho jiného (zaměstnavatele, kamaráda atp.), vyžaduje se, aby takové podání bylo podepsáno uznávaným elektronickým podpisem subjektu oprávněného učinit podání.

Pro ty z vás, kteří se rozhodnou zřídit si datovou schránku podnikající osoby už nyní, aby byli včas připraveni, přinášíme zdarma stručný návod, jak správně postupovat.

 • Poté, co požádáte o zřízení datové schránky, a to buď na jakémkoliv Czech POINTu nebo písemně formou žádosti o datovou schránku na Ministerstvu vnitra (osobně donést nebo poslat poštou s ověřeným podpisem), budou Vám do vlastních rukou zaslány přístupové údaje k DS. V případě včasného nevyzvednutí přístupových údajů je nutné k jejich získání zajít na poštu osobně znovu!
 • Přihlásit se do datové schránky můžete zde
 • Po vyplnění přístupových údajů (uživatelské jméno je neměnné), následném základním nastavení (např. upozornění o příchozích zprávách na Váš e-mail) schránku aktivujte.
 • Nyní můžete zasílat a přijímat datové zprávy. Při zasílání nezapomeňte, že datovou zprávu lze zaslat pouze jako přílohu, nikoli vyplněním prázdných polí jako u e-mailu!
 • Po odeslání jednotlivých podání doporučujeme tisknout doklad o jeho zaslání pro případy nedorozumění ohledně jejich doručení. Česká pošta také nabízí placenou službu pro archivaci, tzv. Datový trezor.
 • Zprávy, které dostanete do své datové schránky se automaticky nepovažují za originál! Pro jejich ověření je potřeba provést placenou konverzi na Czech POINTu.