Receptem Osobního účetního specialisty přinášíme na trh velice odlišný způsob poskytování účetních a daňových služeb.

Jdeme proti obecnému trendu profesní hierarchie organizační struktury aplikovaném ve většině účetních firem, kdy převzaté doklady zpracovává účetní junior, tedy začínající pracovník s minimem zkušeností, jeho datové výstupy až následně kontroluje senior účetní s omezeným přístupem k prvotním dokladům a daňová přiznání v závěru sestavuje daňový poradce, který převzaté doklady ani neviděl a ani je neúčtoval. I přes deklarované nasazení kontrolních mechanismů může docházet k nesprávnostem, k chybám, z nichž některé odhalí až daňová kontrola. Máte také tuto zkušenost?

Oproti popsané praxi stavíme náš koncept Osobního účetního specialisty: po uzavření smlouvy je Vám představen účetní odborník s dlouholetou účetní a daňovou praxí, který se Vám věnuje v celém rozsahu objednaných služeb – od zaúčtování a oprav prvotních účetních dokladů, přes přiznání k DPH, silniční dani, dani z nemovitostí až po roční účetní závěrku a daňové přiznání k dani z příjmů. Poradí ve věcech zveřejnění údajů v obchodním rejstříku, archivace a skartace dokladů nebo třeba při koncipování vzorů pracovních smluv či vnitřních účetních předpisů. Stejný osobní účetní specialista také zpracovává Vaše personální a mzdové agendy.

Tím, že naši osobní účetní specialisté dlouhodobě pracují vždy pro omezený počet klientů, avšak ve všech účetních oblastech, dosahujeme schopnosti účinně reagovat na specifické požadavky zákazníků. V neposlední řadě je osobní účetní specialista schopem s předstihem klienta upozornit na nutnost ošetřit potenciálně problematické oblasti jeho agend a předejít tak ztrátám při podnikání.

O našich specialistech více zde.