25. května 2018 vejde v platnost nová jednotná právní norma o ochraně osobních údajů, která bude platná pro všechny občany Evropské unie.

1) Společnost WERTHEIM, spol. s r. o., se sídlem Švihovská 264/1, 142 00 Praha 4, IČ 63666944, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37414 zpracovává v případě vaší poptávky služeb ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, následující osobní údaje:
v případě fyzické osoby jméno a příjmení, v případě právnické osoby jméno a příjmení jejích statutárních zástupců,
emailovou adresu, popř. telefonní číslo.
2) Jméno, příjmení, emailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou společností WERTHEIM, spol. s r. o. zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a WERTHEIM, spol. s r. o., nejdéle 1 rok od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.
3) Zpracování osobních údajů je prováděno výhradně společností WERTHEIM, spol. s r. o., tedy správcem osobních údajů.
4) Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů