Od 1. 1. 2015 již budou všechny platby zaslané na bankovní účty 199 zrušených finančních úřadů vraceny zpět.

K 1. 1. 2013 byly nově vzniklým finančním úřadům v České národní bance otevřeny nové bankovní účty. Současně Česká národní banka od 1. 1. 2013 po dobu dvou let automaticky převádí platby chybně zaplacené na již zrušené bankovní účty z těchto účtů na nástupnické bankovní účty finančních úřadů. Tzn., že od 1. 1. 2015 již budou všechny platby zaslané na bankovní účty 199 zrušených finančních úřadů vraceny zpět.

Nové účty finančních úřadů a předčíslí pro nejčastější druhy daní.

Pro úplnost připomínáme, že při realizaci zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH, tedy možného postupu, kdy příjemce plnění uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň z dotčeného plnění přímo na účet místně příslušného finančního úřadu poskytovatele zdanitelného plnění, je třeba vyplnit položky variabilní symbol, specifický symbol a zprávu pro příjemce.