Připravili jsme přehled nejdůležitějších termínů v září 2014. Našim klientům důležité termíny hlídáme my.

1.9.2014 – Vyúčtování daně z příjmů
Termín pro podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti.

1.9.2014 – Daň z nemovitých věcí
Splatnost 1. splátky daně u poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000,- Kč

9.9.2014 – Spotřební daň
Nezapomeňte uhradit spotřební daň za červenec 2014 (mimo spotřební daně z lihu).

15.9.2014 – Daň z příjmů
Čtvrtletní záloha na daň.

22.9.2014 – daň z příjmů a pojistné
Termín pro měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Dále je nutné podat hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za srpen 2014 a zaplatit zálohu na důchodové spoření.

Potřebujete-li s čímkoliv pomoci, rádi Vám pomůžeme.

24.9.2014 – spotřební daň z lihu
Splatná spotřební daň z lihu za červenec 2014.

25.7.2014 – Daň z přidané hodnoty
Dnes je termín pro podání daňového přiznání a zaplacení daně z přidané hodnoty (DPH), podání souhrnného hlášení a výpis z evidence za srpen 2014. Taktéž je termín pro daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny na za červen. A podání daňového přiznání k uplatnění nároku (pokud vznikl) na vrácení daně například z topných olejů, zelené nafty, ostatních (technických) benzinů za srpen 2014.

Rádi Vám se vším pomůžeme.

30.9.2014 – Daň z příjmů
Dnes je termín pro odvod daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2014.