U našich klientů termíny hlídáme my, pro ostatní jsme připravili přehled, ve kterém najdete termíny stanovené finanční správou.1.7.2014 – Vyúčtování daně z příjmů a závislé činnosti Termín pro podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti. Podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2013, pokud má poplatník povinný audit nebo přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce. Podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2013, má-li poplatník povinný autid a přiznání podává a zpracovává daňový poradce.

10.7.2014 – Spotřební daň Nezapomeňte uhradit spotřební daň za květen 2014 (mimo spotřební daně z lihu).

15.7.2014 – Silniční daň Záloha na daň za 2. čtvrtletí 2014

21.7.2014 – daň z příjmů a pojistné Termín pro měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Dále je nutné podat hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červen 2014 a zaplatit zálohu na důchodové spoření. Potřebujete-li s čímkoliv pomoci, rádi Vám pomůžeme.

25.7.2014 – spotřební daň z lihu Splatná spotřební daň z lihu za květen 2014.

25.7.2014 – Daň z přidané hodnoty Dnes je termín pro podání daňového přiznání a zaplacení daně z přidané hodnoty (DPH), podání souhrnného hlášení a výpis z evidence za červen 2014. Taktéž je termín pro daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny na za červen. A podání daňového přiznání k uplatnění nároku (pokud vznikl) na vrácení daně například z topných olejů, zelené nafty, ostatních (technických) benzinů za červen 2014. Rádi Vám se vším pomůžeme.

31.7.2014 – Daň z příjmů Dnes je termín pro odvod daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2014.