K 1.1.2013 nabyl účinnosti zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, který nahrazuje dosavadní zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech. Nově je výběrem daní pověřeno pouze 14 finančních úřadů umístěných podle správního (krajského) uspořádání České republiky a specializovaný finanční úřad se sídlem v Praze, který vznikl již k 1.1.2012.

Základní části bankovního účtu finančního úřadu pro placení daní jsou od 1. 1. 2013 tyto:

  • Předčíslí bankovního účtu v rozsahu dvou až pěti číslic jednoznačně určuje druh daně
  • Matriková část určuje vlastní finanční úřad.
  • Směrový kód České národní banky0710.
Název krajského finančního úřadu
od 1. 1. 2013
Matriková část
(matrika) bankovního účtu
Finanční úřad pro hlavní město Prahu 77628031
Finanční úřad pro Středočeský kraj 77628111
Finanční úřad pro Jihočeský kraj 77627231
Finanční úřad pro Plzeňský kraj 77627311
Finanční úřad pro Karlovarský kraj 77629341
Finanční úřad pro Ústecký kraj 77621411
Finanční úřad pro Liberecký kraj 77628461
Finanční úřad pro Královehradecký kraj 77626511
Finanční úřad pro Pardubický kraj 77622561
Finanční úřad pro Kraj Vysočina 67626681
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj 77628621
Finanční úřad pro Olomoucký kraj 47623811
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 77621761
Finanční úřad pro Zlínský kraj 47620661
Specializovaný finanční úřad 77620021

 

Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů pro nejčastější druhy daní:

Název daně Předčíslí účtu
Daň darovací 7747
Daň dědická 7739
Daň silniční 748
Daň z nemovitostí 7755
Daň z převodu nemovitostí 7763
Daň z přidané hodnoty 705
Daň z příjmů fyzických osob – vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7720
Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání 721
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 713
Daň z příjmů obyvatelstva 2700
Daň z příjmů právnických osob 7704
Daň z příjmů právnických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7712
Konkurzní pohledávky dle z. č. 328/1991 Sb. 30031
Odvod z elektřiny ze slunečního záření 1716
Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 1 z.č. 202/1990 Sb. 2639
Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 2, 3 a 4 z.č. 202/1990 Sb. 2655
Odvod za dočasné odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb. 8715
Odvod za trvalé odnětí půdy dle §11 odst.4, z. č. 334/1992 Sb. 8731
Odvod za trvalé odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb. 8723
Pokuty – dle z. č. 254/2004 Sb. – omezení plateb v hotovosti 2735
Poplatky za dočasné odnětí lesní půdy dle § 17 z. č. 289/1995 Sb. 8758
Poplatky za trvalé odnětí lesní půdy dle § 17 z. č. 289/1995 Sb. 8766
Příslušenství daní 4706
Spotřební daň z lihu 4781
Spotřební daň z minerálních olejů 799
Spotřební daň z piva 4773
Spotřební daň z tabákových výrobků 4765
Spotřební daň z vína a meziproduktů 780
Správní poplatky 3711
Správní poplatky – loterie a sázkové hry 2786
Výnos exekucí 35
Zajištění daně dle z. č. 235/2004 Sb. 80039
Zajištění daně dle z. č. 337/1992 Sb., z. č. 280/2009 Sb. 20036
Zajištění daně dle z. č. 586/1992 Sb. 10030

Máte nejasnosti v použití nových čísel účtů pro platby daní od 1.1.2013?

Kontaktujte nás na: info@wertheim.cz, telefonicky na 257 111 311 – 6, přes ICQ: 604871201, Skype: wertheim.cz, prostřednictvím Kontaktního formuláře nebo nově též na facebooku.