V souvislosti s účinností zákonů o evidenci tržeb (EET) a doprovodného zákona již od 1. prosince 2016 jsme pro vás shrnuli dosavadní poznatky k této problematice. Mnoho informací jste již patrně někde slyšeli nebo viděli, zaměříme se proto na méně publikované oblasti. Nejedná se o vyčerpávající výklad pravidel EET, navíc nejde ani primárně o daňovou problematiku.

Cílem zavedení EET je evidovat toky peněz (tzv. evidovaných tržeb) mezi občany a podnikateli ale i mezi podnikateli navzájem a to včetně neplátců DPH. Evidovat budete tržby, které mají formu peněz v hotovosti ale i platby kartou, platební bránou (Paypal, PayU, PaySec, Google checkout, Click2pay), šekem, směnkou, dárkovou kartou, poukázkou, stravenkou, žetonem nebo virtuální měnou, přičemž:

  • evidované tržby nemají přímou vazbu na přiznané tržby ani na přiznanou DPH, významné odchylky však mohou vést k daňové kontrole a

  • evidovat tržby mají v tzv. 1. fázi od 1. 12. 2016 podnikatelé poskytující:

– ubytování – většinou krátkodobé (hotely, penziony, ubytovny, apartmány hotelového typu apod.) nebo

– stravování a pohostinství – jídla a nápoje k okamžité konzumaci na místě vč. souvisejících služeb (restaurace, hospody, kavárny, jídelny apod.).

Prakticky jde o povinnost při přijetí evidované tržby:

1) zaslat datovou zprávou (tzn. povinně prostřednictvím výpočetní techniky), údaje o této tržbě správci daně a

2) vystavit účtenku tomu od koho evidovaná tržby plyne obsahující zejména unikátní kód přidělený správcem daně.

Evidovanou tržbou se vedle běžných “účtenek” za konzumaci či ubytování však rozumí i přijetí zálohy na ubytování či stravování (kde je od 1. 12. 2016 díky zavedení snížené sazby daně na jídla a nealkoholické nápoje nemožné uplatnit DPH), přijetí úhrady vystavené faktury i přijetí půjčky v hotovosti (nebo některou výše zmíněnou jinou formou placení).

Kauce, přijetí hotovosti složením na účet v bance, zápočty vzájemných pohledávek, bartery ani příjmy, jejichž přijetí nesouvisí s podnikatelskou činností podnikatele nejsou evidovanou tržbou a není proto povinnost tyto transakce daňové správě hlásit.

Ojedinělý příjem hotovosti nezakládá povinnost registrovat se k EET. Doporučujeme se také seznámit s přístupem daňové správy k otázce stravovacích či ubytovacích služeb provozovaných pouze jako doplňkové činnosti (minoritně) ve vztahu k datu vzniku povinnosti evidovat tržby.

Krátce k diskuzím o tom, co je a co není stravovací službou.

Z jistého důvodu daňová správa změnila původní výklad položky 56 NACE – stravování a pohostinství, když nově tvrdí, že jde pouze o tržby za “stravovací služby” ve smyslu zákona o DPH dodání jídla a nápoje k okamžité konzumaci na prostorově vymezeném místě, včetně alespoň některé z doplňkových služeb (stoly a židle, vytápění/klimatizace, toalety, šatna, mytí nádobí, úklid prostor). Tím se z povinnosti evidovat tržby od 1. 12. 2016 vyjmuli prodejci tzv. jídel „s sebou.“ Když charakter jídla (zvolený obchodní model) nevyžaduje pro odnesení s sebou či konzumaci na místě zvláštní zacházení, jedná se podle názoru daňové správy vždy o dodání zboží (např. zmrzlina v kornoutu, popkorn v krabici, párek v rohlíku apod.) s povinností evidovat tržby až od 1. 3. 2018.

Doporučené kroky pro podnikatele v krátkodobém ubytování a restauračním oboru:

S ohledem na termín 1. 12. 2016 neprodleně kontaktovat svého dodavatele pokladního systému s cílem ověřit, zda vámi používané zařízení splňuje požadavky EET, popř. vybrat vhodného dodavatele zařízení nového vč. připojení k síti.

Jakmile budete mít instalované zařízení splňující nároky EET, požádejte na libovolném finančním úřadě o tzv. autentizační údaje, které vám umožní (po zadání povinných údajů o provozovně) “stáhnout si” certifikát z daňového portálu do vašeho zařízení. Jde o jakýsi identifikátor (podpis), kterým se bude dané zařízení prokazovat při přihlašování na server daňové správy. Od 1. 11. 2016 bude možné, aby váš dodavatel pokladního zařízení provedl testovací evidenci tržeb, aby jste měli jistotu, že zasílané údaje po 1. 12. 2016 budou správné.

Máte nějakou nejasnost v aplikaci naznačených postupů?
Kontaktujte nás na info@wertheim.cz, telefonicky na 777300012, Skype: wertheim.cz nebo prostřednictvím Kontaktního formuláře.