Připravili jsme přehled nejdůležitějších termínů v květnu a červnu 2014, které jsou důležité ve vztahu s daňovou správou. Našim klientům důležité termíny hlídáme my.

12.5.2014 – Spotřební daň. Nezapomeňte uhradit spotřební daň za únor 2014 (mimo spotřební daně z lihu).

20.5.2014 – Daň z příjmů a pojistné. Termín pro měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Dále je nutné podat hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za duben 2014 a zaplatit zálohu na důchodové spoření.

26.5.2014 – Daň z přidané hodnoty. Dnes je termín pro podání daňového přiznání a zaplacení daně z přidané hodnoty (DPH), podání souhrnného hlášení a výpis z evidence za duben 2014. Taktéž je termín pro daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny na za duben. A podání daňového přiznání k uplatnění nároku (pokud vznikl) na vrácení daně například z topných olejů, zelené nafty, ostatních (technických) benzinů za duben 2014.

2.6.2014 – Vyúčtování daně z příjmů a závislé činnosti Termín pro podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací duben 2014.

2.6.2014 – daň z nemovitých věcí Splatnost celé daně (do 5000,- Kč včetně) nebo 1. Splátky (nad 5000,- Kč). S výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb.

9.6.2014 – Spotřební daň Nezapomeňte uhradit spotřební daň za duben 2014 (mimo spotřební daně z lihu).

16.6.2014 – Daň z příjmů Termín čtvrtletní nebo pololetní zálohy na daň.

20.6.2014 – daň z příjmů a pojistné Termín pro měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Dále je nutné podat hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za květen 2014 a zaplatit zálohu na důchodové spoření.

Potřebujete-li s čímkoliv pomoci, rádi Vám pomůžeme.

24.6.2014 – spotřební daň z lihu Splatná spotřební daň z lihu za duben 2014.

25.6.2014 – Daň z přidané hodnoty Dnes je termín pro podání daňového přiznání a zaplacení daně z přidané hodnoty (DPH), podání souhrnného hlášení a výpis z evidence za květen2014. Taktéž je termín pro daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny na za květen. A podání daňového přiznání k uplatnění nároku (pokud vznikl) na vrácení daně například z topných olejů, zelené nafty, ostatních (technických) benzinů za květen 2014.

30.6.2014 – Daň z příjmů Dnes je termín pro odvod daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2014.

Potřebujete-li s čímkoliv pomoci, jsme tu pro Vás.