Zde jsme pro klienty připravili důležité termíny v únoru 2014.

Zde jsme pro klienty připravili důležité termíny v únoru 2014

10.2.2014 splatnost spotřební daně za prosinec 2013 (vyjma spotřební daně z lihu)

17.2.2014 je nejzazší možný termín, kdy mohou zaměstnanci podepsat „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob“ ze závislé činnosti a funkčních požitků na zdaňovací období 2014 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2013. Po tomto termínu bude muset podat zaměstnanec přiznání k dani sám.

20.2.2014 – daň z příjmů + pojistné Dnes je termín pro měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Dále je nutné podat hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za leden 2014 a zaplatit zálohu na důchodové spoření. Potřebujete-li s čímkoliv pomoci, rádi Vám pomůžeme. www.wertheim.cz

25.2.2014 – Daň z přidané hodnoty Dnes je termín pro podání daňového přiznání a zaplacení daně z přidané hodnoty (DPH), podání souhrnného hlášení a výpis z evidence za leden 2014. Taktéž je termín pro daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny na za leden. A podání daňového přiznání k uplatnění nároku (pokud vznikl) na vrácení daně například z topných olejů, zelené nafty, ostatních (technických) benzinů za leden. Nezapomeňte podat daňové přiznání ke spotřební dani. Rádi Vám se vším pomůžeme. www.wertheim.cz

28.2.2014 – Daň z příjmů Dnes je termín pro odvod daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2014. Taktéž je termín pro podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu za odvodové období 2013. Rádi Vám se vším pomůžeme. www.wertheim.cz