Připravili jsme přehled nejdůležitějších termínů v březnu 2014. Našim klientům důležité termíny hlídáme my.3.3.2014 – Vyúčtování daně z příjmů a závislé činnosti Pozor, dnes termín pro podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2013. 1

2.3.2014 – Spotřební daň Nezapomeňte dnes uhradit spotřební daň za leden 2014 (mimo spotřební daně z lihu).

17.3.2014 – Daň z příjmů Dnes je termín čtvrtletní zálohy na daň a podání oznámení platebního zprostředkovatele.

20.3.2014 – daň z příjmů a pojistné Dnes je termín pro měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Dále je nutné podat hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za únor 2014 a zaplatit zálohu na důchodové spoření. Potřebujete-li s čímkoliv pomoci, rádi Vám pomůžeme. www.wertheim.cz

25.3.2014 – Daň z přidané hodnoty Dnes je termín pro podání daňového přiznání a zaplacení daně z přidané hodnoty (DPH), podání souhrnného hlášení a výpis z evidence za únor 2014. Taktéž je termín pro daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny na za únor. A podání daňového přiznání k uplatnění nároku (pokud vznikl) na vrácení daně například z topných olejů, zelené nafty, ostatních (technických) benzinů za únor 2014. Rádi Vám se vším pomůžeme. www.wertheim.cz

27.3.2014 – spotřební daň z lihu Dnes je splatná spotřební daň z lihu za únor 2014.

31.3.2014 – Daň z příjmů Dnes je termín pro odvod daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2014. Rádi Vám se vším pomůžeme. www.wertheim.cz