25.2.2014 je termín pro podání daňového přiznání a zaplacení daně z přidané hodnoty (DPH), podání souhrnného hlášení a výpis z evidence za leden 2014.

Taktéž je termín pro daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny na za leden. A podání daňového přiznání k uplatnění nároku (pokud vznikl) na vrácení daně například z topných olejů, zelené nafty, ostatních (technických) benzinů za leden.